Podmínky vstupu od 22. 11. 2021

Podmínky vstupu od 22. 11. 2021

22. 11. 2021

Vážení diváci, jelikož jsme s účinností od 1. září 2021 do odvolání v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví jakožto pořadatelé hromadné akce povinni kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti, prosíme vás, abyste při vstupu do divadla měli připraveno příslušné potvrzení. Zároveň upozorňujeme, že dle článku 13 odst. b) Mimořádného opatření ze dne 18. 11. 2021 je každý povinen splnění podmínek doložit. Děkujeme!

V prostorách divadla musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • osoba doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní,
  • zakazuje se vstup osobám vykazujícím klinické příznaky onemocnění covid-19,
  • děti od 12 do 18 let, lidé s kontraindikací k očkování* a lidé se zahájeným očkováním se musí prokázat RT-PCR testem ne starším než 72 hodin,
  • pro děti do 12 let platí úplná výjimka.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

* skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN)

Celé znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 11. 2021 najdete zde.

Zpět

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací