Stanislav Moša pokračuje ve vedení Asociace profesionálních divadel ČR

Stanislav Moša pokračuje ve vedení Asociace profesionálních divadel ČR

26. 6. 2024

Ve dnech 24.–25. června 2024 proběhlo v Hradci Králové v prostorách hotelu Tereziánský dvůr jednání valné hromady Asociace profesionálních divadel České republiky.

V první části programu došlo kromě jiných bodů také k pravidelným volbám vedoucích orgánů. Z celkem 37 členských divadel Asociace profesionálních divadel bylo přítomno 32 jejích zástupců, kteří volili sedm členů výboru a tři členy revizní komise, přičemž výsledky jejich tajného hlasování na příští tři roky jsou následující: předsedou i pro další funkční období zůstává Stanislav Moša, ve výboru zasednou Jan Burian, David Gerneš, Martin Glaser, Daniel Hrbek, Lukáš Průdek a nově Tomáš Jarkovský a revizní komisi utvoří Eva Mikulková, Petr Dohnal a Ondrej Remiáš.

Dalším významným tématem prvního dne zasedání bylo legislativní prostředí v kultuře s důrazem na Zákon o veřejné kulturní instituci. Aktuální stav daného legislativního procesu ředitelům osobně odprezentoval ministr kultury Martin Baxa.

Dále se probíralo také financování kultury s důrazem na Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů i aktuální projekty a chystané vzdělávací aktivity.

V úterním dopoledni se pak pozornost přenesla na chystané změny dotačních programů Ministerstva kultury ČR a přítomni zde byli též dva hosté: prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký, který prezentoval činnost této Unie, a Juraj Gerbery z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), jenž představil projekt benchmarkingu divadel.

Zpět

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->