MdB PODCAST

Rozhlasové pořady z Městského divadla Brno nabízejí další možnost k setkání s tvůrci a herci našeho divadla.

Díky poutavým rozhovorům se v těchto podcastech dozvíte zajímavé detaily a informace o jednotlivých titulech našeho repertoáru. Budou se věnovat inscenacím současným i těm, které se na našich jevištích objevily v minulosti.

Podcasty můžete sledovat přímo na této webové stránce nebo v aplikacích:

      

Podcasty jsou rozděleny do několika tematických sekcí:
  • DRAMATIZACE vás seznámí s původně nedivadelními tituly, které byly pro jeviště upraveny;
  • ZLATÝ FOND připomene dnes již klasická díla hudebního divadla;
  • PŮVODNÍ TVORBA představí inscenace, které měly v našem divadle světovou premiéru;
  • POHÁDKY předčítané našimi herci;
  • části rozhovorů z naší talk show MdB KLUB.

MdB PODCAST - Rozhlasové pořady z MdB

DRAMATIZACE

Městské divadlo Brno jako první z českých divadel uvedlo na své jeviště dramatizaci románu jednoho z předních českých prozaiků Miloše Urbana, mysteriózní thriller Santiniho jazyk. O klíčovém tématu románu i inscenace, stavbách věhlasného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho a o obtížích vystižení jejich ducha i tvaru divadelními prostředky hovoříme s autorem předlohy Milošem Urbanem, autorem scénických projekcí Petrem Hlouškem a scénografem Jaroslavem Milfajtem.

Cesta knižního bestselleru, líčícího spletité osudy vily Tugendhat, na jeviště Městského divadla Brno. Povídání o vzniku dramatizace románu s jejím autorem Stanislavem Mošou, autorem literární předlohy Simonem Mawerem a divadelním publicistou Lubošem Marečkem.

ZLATÝ FOND

Česká premiéra hořké komedie jedné z nejuznávanějších světových dramatiček. V pořadu zazní úryvky z rozhovorů s Yasminou Rezou i citace z jejích próz, o práci na inscenaci Bella Figura (z níž uslyšíme několik ukázek) pak promluví režisér Mikoláš Tyc.

Čtvrtstoletí od premiéry kultovní inscenace Městského divadla Brno připomíná začátky dnes už pevně ustálené tradice uvádění broadwayských muzikálů v moravské metropoli. První uvedení novodobého příběhu Romea a Julie z New Yorku se v divadle na Lidické odehrálo přesně 23. února 1996. Jak na něj vzpomínají jeho tvůrci?

PŮVODNÍ TVORBA

Mnohaleté profesní i osobní přátelství Stanislava Moši a Zdenka Merty vedlo ke vzniku třetího dílu na sebe volně navazující hudební trilogie s titulem Ráj. Tento fantasy muzikál měl světovou premiéru v Městském divadle Brno v roce 2020. O jeho vzniku a tématech, kterých se Ráj dotýká, pro podcast povyprávěli oba autoři. Otázky jim položil Daniel Rymeš v roli robota AM111, který zároveň přečetl texty rozvíjející motivy tohoto mimořádného díla.

K povídání o vzniku divadelní verze známé filmové pohádky se připojil autor hudby a písňových textů Petr Ulrych, který zavzpomínal na svou celoživotní spolupráci s Městským divadlem Brno. Scénograf Jaroslav Milfajt přiblížil, jak vznikl nápad na vizuální podobu pohádky. Aleš Slanina přečetl i kousek z původní verze pohádky od Boženy Němcové a v pořadu zaznělo několik písní z inscenace.

POHÁDKY

Když mladý princ v nejvyšším patře věže rodného zámku odkryl oponu před obrazem neznámé princezny, zatajil se mu nad její krásou dech. Netušil ovšem, že putování za ní bude obnášet mnoho starostí a komplikací – a že bude muset přemoci i zlého černokněžníka. Ještěže cestou potkal tři vypečené pomocníky…Klasická pohádka Karla Jaromíra Erbena.

Víte, jak dědeček s babičkou k Voříškovi vůbec přišli? A víte, jak kočí Šulitka naučil Voříška štěkat? A víte, že když se Voříšek zdržel kvůli jitrnicím v hospodě, tak se pak v lese potkal s psí královnou? A víte, proč Pánbůh vlastně stvořil psům člověka? Pokud nevíte, je tady pro vás Psí pohádka Karla Čapka, kterou vám bude vyprávět Petr Štěpán.

Byl jednou tatínek dřevorubec, maminka a dvě děti – Jeníček a Mařenka. Maminka však umře a tatínek si přivede domů macechu. Té se děti tak zprotiví, že jednoho dne poručí tatínkovi, aby je zavedl do lesa a tam je nechal, aby se domů už nevrátily. Co se stalo dál, se dozvíte v klasické pohádce Boženy Němcové.

Pyšný a zpupný král při jedné ze svých cest vyslechne tajně sudičky. Ty určí právě narozenému uhlířskému synovi za ženu královu dceru. Král zuří a rozhodne se nechtěného zetě zbavit, ale čestnému a odvážnému Plaváčkovi naštěstí přichází na pomoc jeho kmotřička… V klasické pohádce Karla Jaromíra Erbena účinkují Lenka Janíková, Erika Kubálková, Marek Hurák, Robert Jícha, Ladislav Kolář a Tomáš Sagher.

Jako trest za porušení rozkazu musí královský kuchař Jiřík přivést svému králi zlatovlasou pannu. Dokáže však splnit tři přetěžké úkoly? Proslulá pohádka Karla Jaromíra Erbena o tom, že kdo pomáhá druhým, také si pomoc druhých zaslouží.

Klasická pohádka o mluvícím kocourovi, který dokázal přechytračit celý pohádkový svět. Jak se chudý mlynářský synek stane markýzem z Karabasu?

MdB KLUB

V naší livestreamové kavárně jsme uvítali naše tři přísné porotce z pořadu AktrŠéf Městský. Připomeňte si jejich veselý a zábavný stream s vámi, našimi diváky, i jako podcast.

Do našeho klubu si Barbora Goldmannová pozvala svého kolegu Aleše Slaninu. Jaké byly jeho začátky u divadla a jak jako herec zvládá dobu koronavirovou? I to se dozvíte v našem podcastu.

Do divadelního klubu si Jonáš Florián pozval svého kolegu Michala Isteníka, se kterým si povídal o Michalově hereckých začátcích, vztahu k divadlu, k Brnu a připomněl i Michalovo působení v BuranTeatru.

Pozvání Jonáše Floriána přijala herečka Kristýna Daňhelová, se kterou si povídal nejen o divadle, ale také o jejím dětství či studiu herectví.

V této epizodě si Jana Musilová pozvala do klubu MdB kolegyni Hanku Holišovou, se kterou si povídala i o jejích hudebních a tanečních začátcích.

Jana Musilová si pozvala do divadelního klubu MdB Roberta Jíchu, se kterým si povídala mimo jiné i o jeho pedagogických zkušenostech.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->