MUZIKÁLOVÁ ŠKOLA PRO DĚTI VE VĚKU 6 AŽ 14 LET PŘI MĚSTSKÉM DIVADLE BRNO

Navazujeme na naši dlouholetou systematickou práci s dětmi při přípravě činoherních i muzikálových inscenací a na úspěšnou přípravku dětí pro muzikál Matilda!

Připravujeme děti komplexně pro náročná divadelní muzikálová představení i pro následné umělecké vzdělávání na konzervatořích a školách s uměleckou profilací.

Chceme skrze hudební divadlo u dětí rozvíjet hudebně-dramatické nadání, afektivní a kognitivní schopnosti, dovednosti, vědomosti a kreativní myšlení v přátelském, radostném a bezpečném prostředí podněcujícím k naprosté umělecké a tvůrčí svobodě. Děti získají skrze nejosobnější kontakt s hudebním divadlem důležité kompetence pro další osobní a osobnostní rozvoj. Vše za předpokladu individuálního, vnímavého a citlivého přístupu ke každému z nich.

Navazujeme na anglosaskou tradici hudebně-dramatického vzdělávání dětí adaptovanou na české prostředí.

Děti se seznámí s různými hereckými přístupy a metodami řešení dramatických situací. V rámci hereckých lekcí chceme děti naučit samostatně herecky uvažovat, vnímat a cítit na základě již prožité vlastní zkušenosti, vlastního vnitřního rytmu založeného na správném dýchání a vlastní osobní a osobnostní výbavě.

Chceme, aby děti dokázaly vnitřní prožívání dramatické situace pravdivě zrcadlit skrze řeč svého těla a aby si našly a osvojily svoje vlastní osobité a pravdivé vyjadřování na jevišti.

Děti se seznámí s různými tanečními styly, jako je jazz dance, street dance, moderní a výrazový tanec, salsa a kubánské rytmy, taneční gymnastika…

V rámci pěvecké výchovy klademe důraz především na zdravý a přirozený rozvoj hlasového aparátu každého dítěte a jeho zapojení průřezem základních disciplín hudebně-dramatického žánru. Nabídneme způsob uvažování nad pěveckou interpretací. Popsaný způsob uvažování považujeme za jeden z nejdůležitějších přínosů, neboť si z profesionální zkušenosti uvědomujeme, že je důležité, aby si dle získaných „návodů“ našel každý interpret zpěvu svůj unikátní postup sám.

Děti budou mít možnost studijně navštěvovat naše inscenace a seznámí se s dalšími divadelními profesemi.

Výuku zajišťují lektoři z řad uměleckého souboru Městského divadla Brno. Děti se mohou těšit na osobnosti, jako je Alena Antalová, Svetlana Janotová, Ivana Vaňková, Kristýna Daňhelová, Lenka Bartolšicová, Petr Gazdík, Milan Němec, Jan Brožek a další.

 

Děti pracují ve skupinách rozdělených podle věku:

  • I. skupina 6–8 let;
  • II. skupina 9–11 let;
  • III. skupina 12–14 let.

 

Lekce herectví, zpěvu a tance probíhají na zkušebnách Městského divadla Brno. Děti absolvují 6 lekcí týdně (2 lekce herectví, 2 lekce zpěvu a 2 lekce tance). Jedna lekce trvá 60 minut.

Každý ročník bude zakončený závěrečným představením, které bude uvedeno na brněnském divadelním festivalu Dokořán pro hudební divadlo!

 

Cena Muzikálové školy je 8 000 Kč / pololetí; 16 000 Kč  pro školní rok 2024/2025.

 

Bližší informace o Muzikálové škole při MdB:

Eva Helbichová
e-mail: helbichova@mdb.cz
mobil: +420 604 291 080

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->