Williamovy Sonety

Williamovy Sonety

  • Žánr Činohra
  • Scéna Hudební scéna
  • Premiéra2. říjen 2016
  • Délka představení0:00 hod.
  • Počet repríz1
  • Cena 290 - 320 Kč

komponovaný večer

Slavnostní večer v duchu velkého Williama, během něhož si připomeneme hry, které jsme v minulosti uvedli na jevištích MdB; nebude samozřejmě chybět ani slavná balkonová scéna z Romea a Julie, která zazní v různých překladech – vždyť Shakespearovu dílu se věnovalo nespočet překladatelů a básníků a český jazyk je tak barvitý, krásný a variabilní, že dokáže jedny verše opsat tolika způsoby!  Stejnojmenné dílo, tedy balet Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie bude zastoupeno výběrem ze tří symfonických suit. Večer pak vyvrcholí dílem hudebního skladatele Zdenka Merty, který zhudebnil Shakespearovy sonety, jež zazní v anglickém originále. Těšit se můžeme na herce MdB i vzácné hosty. Vzdejme hold nejslavnějšímu dramatikovi, od jehož úmrtí uplynulo již 400 let! 

Autor

Dirigent

OD PROKOFJEVA PO RAP. MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO UCTILO SHAKESPEARA NETRADIČNÍM VEČEREM

Pavla Haluzová 4. říjen 2016 zdroj www.eurozpravy.cz

(…) Komponovaný večer k poctě výročí úmrtí největšího dramatika všech dob, příhodně nazvaný Williamovy Sonety, otevřel herec Zdeněk Junák Dopisem Jana Wericha Williamu Shakespearovi. Svým procítěným čtením Junák navodil slavnostní atmosféru, která pokračovala výběrem ze tří symfonických suit z Romea a Julie Sergeje Prokofjeva. Ty doprovázela projekce fotografií ze všech „shakespearovských“ inscenací, které Městské divadlo uvedlo. (…) Během večera zaznělo několik recitací umělcových sonetů, z nichž svým přesným přednesem nejvíc zaujal herec Petr Štěpán. Sonety střídaly písně z muzikálu Sny svatojánských nocí, které za doprovodu orchestru MdB zazpívali členové muzikálového souboru. Vždy perfektní Viktória Matušovová diváky dojala písní Matka a Aleš Slanina zaujal interpretací písně Růže. Stejně jako tyto dvě písně, i duet Můj světe, jak jsi ohromný, sólisté předvedli s přispěním výborného Ars Brunensis Chorus. Herec a hudebník Lukáš Janota přispěl vlastními písněmi na texty Shakespearových sonetů, které nazval jednoduše Hudba a Láska. Hudebně zajímavé písně Janota sám zazpíval. (…) Vážnější tón večera byl odlehčen výstupem Michala Isteníka a jeho „shakespearovskou“ anekdotou, a to s velkým úspěchem u diváků. Činoherním vrcholem byla balkonová scéna, kterou herci předvedli ve všech českých překladech a v nejrůznějších pojetích. Výstup začal tradičnějším pojetím nejmladších členů souboru a pokračoval přes těhotnou Julii až po nejstarší pár, v němž Julii hrál dokonce muž. (…) Celý večer spěl k premiérovému provedení crossoverového zhudebnění Shakespearových Sonetů Zdenka Merty. Sám autor skladbu nazvanou Shakespeare´s RAPsody uvedl a krátce vysvětlil její vznik. (…)

 

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->